Actielijst

Contacten Muzieklijst Draaiboek Actielijst

Wie tijdstip Onderwerp Bijzonderheid uitgevoerd
André juni Opstellen begroting okay
André mei Licht/geluid regelen Chris Veenstra okay
Johan mei Artiesten groepen okay
Oebele juni Sponsorbrieven okay
Oebele juli Voorverkoop regelen okay
Oebele aug kaarten verspreiden
Oebele sept sponsoren uitnodigen
Dick mei 1e persberichten okay
Dick juli kaarten maken
allen juli Muziekprogramma = definitief okay
1 september 4 x doek invalswegen