Organisatie

De Feanster Music Night is een meezingfestival waarbij klassieke instrumenten en populaire muziek prima samengaan. De formule van samen luisteren, samen zingen en swingen staat hierbij centraal.

Het muziekevenement is in 2016 voor het eerst georganiseerd door een aantal Feanster muziekliefhebbers en biedt muzikanten en artiesten uit eigen dorp een podium.

Organisatie
Jan Lammers (voorzitter)
Johan Timersma (secretaris, muziek)
Gerard Atsma (penningmeester, regie, techniek)
André Postma (organisatie algemeen)
Dick Kooy (PR, beamer)
Oebele Visser (sponsoring, muziek)
Dries Woudstra (musicmaster)

Bankrekeningnummer NL91 RABO 0328 7404 38
Neem voor meer informatie contact op via de mail.


Penningmeester Gerard Atsma, voorzitter Jan Lammers en secretaris Johan Timersma zitten op woensdag 28 februari 2018 op kantoor bij notaris Margreet Mook voor de ondertekening van de akte. De organisatie gaat sindsdien verder als stichting Feanster Music Night. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71039007.