contact

Jan Lammers (voorzitter)
André Postma (organisatie algemeen)
Dick Kooy (PR, presentatie, algemeen)
Pietie van der Meer (secretaris)
Klaziena Vos (penningmeester)

Johan Timersma (secretaris, muziek)
Gerard Atsma ( regie, techniek)
Oebele Visser (muziek)
Dries Woudstra (musicmaster)