Sponsoring

Onze organisatie draait zonder winstoogmerk en we zijn volledig afhankelijk van entreegelden, subsidie en sponsoring. Wilt u ons financieel ondersteunen, neem contact op met de sponsorcommissie.