Gerard Atsma heeft alles op orde voor de Feanster Music Night

Wat zegt Gerard Atsma er van?

SURHUISTERVEEN – Van jongs af aan heeft Gerard Atsma een connectie met muziek. De muziekcarrière van de 52-jarige Feanster groeide maar door en hij kreeg steeds meer verstand van en gevoel voor muziek. Bij het ontstaan van de Feanster Music Night was de link naar Gerard dan ook zomaar gelegd.

“Ik bin altyd in muzykman west”, blikt hij terug op zijn jeugdperiode waarin hij van huis uit al werd gestimuleerd in muziek. “Hja gongen eartiids nei de muzyk skoalle, sa wie dat gewoan.” Atsma speelt vandaag de dag onder meer bij Fanfare De Bazuin in zijn geboortedorp Augustinusga, bij boerenkapel De Harrekieten en hij coördineert vele zaken bij de Feanster Music Night.

“Der moat ien de lieding hawwe yn muzyk”, aldus Atsma die vanaf de eerste editie van het Feanster muziekfestijn van de partij was om alle muzikale ideeën ietwat samen te vatten tot een festival. “Ik wit wol aardich wat fan blaasmuzyk, mar piano’s en gitaren, dêr haw ik gjin ferstân fan.” Hij is dan ook blij dat Dries Woudstra het team heeft versterkt. “De lêste edysjes is it nivo fan ús festival aardich omheech gong.”

Atsma regelt onder meer de programma’s en de financiën bij de Feanster Music Night. “Alles leit klear, it sjocht der allegear wol aardich geunstich út.” Momenteel is Gerard – in het dagelijks leven stafmedewerker faciliteit en huisvesting bij een onderwijsinstelling – nog even in de vakantiestand, maar hij glundert alweer als hij uitkijkt naar het festival: “de minsken kin wer hearlik in jûntsje fuort, genietsje fan muzyk. Geweldich dat wy soks mei sa’n lyts groepke delsette kinne.”

Scroll naar boven