Gezelligheid Surhuisterveen bezongen in lied Feanster Music Night

Het is behaaglijk in de studio van musicmaster Dries Woudstra. Op deze zaterdagochtend is het de beurt aan Johan Timersma om zijn partij in te zingen voor het muzieknummer dat momenteel gearrangeerd wordt over het gezellige dorp Surhuisterveen waar de mannen wonen. Het team van de Feanster Music Night komt de laatste tijd regelmatig samen om deze hit op te nemen.

“Sille wy mar mei de opname begjinne”, stelt Woudstra voor nadat de kelen zijn gesmeerd met een warme kop koffie. Geheel volgens de op dat moment geldende coronareglementen hoest Johan nog een keer in de binnenkant van zijn elleboog en laat even later zijn stem klinken. De beide mannen hebben een koptelefoon op en behalve de stem van Timersma is het muisstil in de studio.

“Ach, it wie mar in aardichheidsje”, zo noemt Dries het ontstaan van het plan om een muzieknummer op te nemen. Oebele Visser – die inmiddels zijn drumpartij heeft ingespeeld – kwam met een melodie en had de tekst in het Fries gearrangeerd. “Mei syn beiden binne wy dêrmei oan de slach gong. De gitaar partijen binne ûnderwilens al opnaam.”

Af en toe fronst Dries kritisch zijn wenkbrauwen. “Dat kinsto better Johan!” Na enkele malen herstellen van kleine onvolkomenheden staat de stempartij op de band en kan het monteren beginnen. “Dit binne krekt Lego-blokjes foar muzykminsken”, zo bekijkt Timersma het, maar hij komt hier al snel op terug wanneer hij de tweede stem moet inzingen en het meer op timing aan komt. “Dit liket wol hegere wiskunde!”

Na een uurtje zingen en mixen zijn zowel musicmaster als zanger tevreden over het resultaat. De komende weken staan de backing vocals op het programma en zelfs de accordeon komt nog van de plank. Ook zitten de heren te denken aan het opnemen van een leuke clip bij het nummer. “It sil wol april of sa wurde wannear ‘t wy klear binne”, schat Timersma in. “Wy fine it gewoan machtich moai wurk.”

Scroll naar boven